Hue DMZ Tour – DMZ Tour From Hue

  • Giá Tour: 1.040.000 VNĐ
  • Ngày khởi hành: Daily Tour
  • Thời gian: 1 Day
  • Điểm khởi hành: Hue City
  • Điểm đến: Quang Tri
  • Phương Tiện: Car
  • Điểm tham quan: DMZ Tour
  • 1.040.000 

    Hue DMZ Tour – DMZ Tour From Hue