Huế City Tour là một dịch vụ tham quan Huế được cung cấp bởi Hue City Tour. Dưới đây là điều khoản và chính sách dành cho bạn sử dụng dịch vụ tại Huế City Tour.

1. Chính sách thay đổi/huỷ dịch vụ

 • Mỗi dịch vụ cũng như đơn vị tổ chức sẽ có quy định thay đổi/hủy, Khách hàng cần tuân thủ và thực hiện theo đúng chính sách thay đổi/hủy của từng sản phẩm. Chính sách này sẽ được quy định tại phần thông tin chi tiết của mỗi đơn vị tổ chức và trong đơn đặt dịch vụ online của Khách hàng.
 • Khách hàng chỉ được đổi/hủy khi có đủ các điều kiện được quy định tại chính sách thay đổi/hủy của huecitytour.com
 • Trong trường hợp Khách hàng không thay đổi/hủy dịch vụ thành công và không sử dụng dịch đã đặt thì Khách hàng vẫn phải thanh toán toàn bộ tiền cho đơn đặt dịch vụ đó.

2. Chính sách đảm bảo hoàn tiền

2.1 Điều kiện hoàn tiền

 • Chỉ áp dung cho những đơn đặt dịch vụ thành công, đơn đặt dịch vụ thành công được tính kể từ thời điểm Khách hàng nhận được phiếu xác nhận từ nhân viên chăm sóc khách hàng của huecitytour.com qua email.
 • Thông tin khiếu nại chỉ được huecitytour.com giải quyết và hoàn tiền khi được Khách hàng gọi điện hoặc gửi email thông báo trước thời gian quy định ở phần chính sách tour, nếu sau thời gian quy định đã ghi rõ ở phần chính sách tour, thì Khách hàng sẽ chịu phí theo như điều kiện hủy tour của công ty.
 • Khách hàng cung cấp bằng chứng để chứng minh khiếu nại của Khách hàng là đúng, chính xác và có cơ sở;

2.2 Các trường hợp được HUECITYTOUR hoàn tiền

 • Dịch vụ không cung cấp được đầy đủ theo đúng thông tin trong đơn đặt dịch vụ mà Khách hàng đã thanh toán thành công thì huecitytour.com cam kết sẽ hoàn lại số tiền tiền dịch vụ chi tiết tương ứng mà huecitytour.com không cung cấp được hoặc không cung cấp đủ mà Khách hàng đã thanh toán.
Điều khoản và chính sách của Huế City Tour

3. Quy trình giải quyết khiếu nại và hoàn tiền cho khách hàng

3.1 Quy trình giải quyết khiếu nại

 • Khi phát sinh các trường hợp nêu tại mục 2.2 nêu trên, Khách hàng vui lòng email tới địa chỉ [email protected] và nội dung khiếu nại cần phải cung cấp mã đơn hàng. Thông tin khiếu nại chỉ được huecitytour.com giải quyết khi được Khách hàng gọi điện hoặc gửi email phản hồi trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm Khách hàng nhận phòng. Hotline điện thoại chỉ hỗ trợ trong giờ hành chính.
 • Khi nhận được khiếu nại từ Khách hàng, huecitytour.com có quyền kiểm tra lại tính xác thực của các yêu cầu khiếu nại từ phía Khách hàng. Nếu Khách hàng không cung cấp được bằng chứng xác thực hoặc huecitytour.com đã xác nhận lại và thấy thông báo của Khách hàng không chính xác thì huecitytour.com có quyền từ chối giải quyết. Trong trường hợp có tranh chấp hoặc xung đột giữa các bên liên quan thì quyết định của huecitytour.com là quyết định cuối cùng để giải quyết khiếu nại.
 • Thời gian giải quyết khiếu nại của Khách hàng tối đa là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại.

3.2 Hoàn tiền và phiếu giảm giá hoặc mã giảm giá

 • Thời gian hoàn tiền cho Khách hàng trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày huecitytour.com xác nhận về kết quả giải quyết khiếu nại cho Khách hàng.

4. Các trường hợp miễn trừ trách nhiệm của Huế City Tour

 • huecitytour.com được miễn trừ trách nhiệm khi xảy ra một trong các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
 • huecitytour.com được miễn trừ trách nhiệm trong việc bồi thường thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc do hậu quả phát sinh.
 • Trong mọi trường hợp, trách nhiệm bồi thường của huecitytour.com không vượt quá tổng số tiền Khách hàng đã thanh toán cho đơn đặt dịch vụ thành công bị vi phạm.