Phương thức thanh toán của HUECITYTOUR.COM được như sau:

1. Hướng dẫn chi tiết cách thức thanh toán

1.1 Thanh toán khi đón khách

  • Là cách thanh toán dễ dàng nhất, đặc biệt khi quý khách không quen với các hình thức thanh toán trực tuyến.
  • Trong quá trình đặt tour, hãy chọn Đặt chỗ trước – Thanh toán sau, trong phần Phương thức thanh toán.
  • Ngay sau khi nhận được booking tour, HUECITYTOUR.COM sẽ xác nhận với quý khách qua email, tiến hành thực hiện hướng dẫn thanh toán và lộ trình đón khách. HUECITYTOUR.COM cũng sẽ thường xuyên cập nhật trạng thái tour du lịch của quý khách thông qua email hoặc tin nhắn SMS.

1.2 Thanh toán bằng thẻ ngân hàng

  • Trong quá trình đặt hàng, hãy chọn Thanh toán trực tuyến trong phần Phương thức thanh toán.
  • Ngay sau khi nhận được booking tour, HUECITYTOUR.COM sẽ kiểm tra giao dịch thanh toán. Nếu giao dịch chưa thành công, HUECITYTOUR.COM sẽ liên lạc với quý khách để thông báo.
  • Nếu giao dịch thành công, HUECITYTOUR.COM sẽ tiến hành thực hiện xác nhận và thực hiện tour trong thời gian quy định.